TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şelale, Akarsu, Göl ve Yaylalar

ŞELALELER

Tokat ili sınırları içinde yer alan şelaleler Ocaklı - Munamah (Pazar) şelalesi,

VADİ VE AKARSULAR

Vadiler

Akarsular

Kelkit Vadisi

Yeşilırmak ve kolları

Tozanlı Vadisi

Tozanlı Çayı

Behzat Deresi Vadisi

Kelkit Çayı

Yeşilırmak Omala Vadisi

Çekerek Çayı

BARAJ VE GÖLLER

Barajlar

Göller

Almus Barajı

Güzelce Barajı

Belpınar Barajı

Kaz Gölü

Boztepe Barajı

Düden Gölü

Bedirkale Barajı

Zinav Gölü

Ataköy Barajı

Güllü Köy Gölü

Köklüce HES

Kurt Gölü

Akbelen Barajı

Alpudere Barajı

ALMUS BARAJ GÖLÜ

        Günümüzde bir alabalık yetiştirme alanı olarak da önemsenen Almus Baraj gölü, Yeşilırmak’ın hafif bir dirsek çevirerek Omala Ovası boğazına girdiği yerde zonlu toprak dolgu tipinde yapılmıştır. Baraj çevresi ormanla kaplıdır. Kıyıda çok sayıda koy bulunmaktadır. Göl su sporları içinde ideal bir parkurdur.

PAZAR KAZ GÖLÜ

        Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının toplam koruma alanı1170 hektar olup gölalanı; 73 Hektar kuru, 201 hektar sulu olmak üzere 274 hektardır. İl Merkezine uzaklığı 39 km. Turhal İlçesine 19 km. Pazar İlçesine 11 km. Zile İlçesine 23 km’dir.

         Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkânı sağlamaktadır. Kuluçka dönemlerini kaz gölünde geçiren göçmen kuşların geçişleri Mart ayı içinde başlar Mayıs ayı başlarına kadar davam eder. Erken gelmiş kuşlar Nisan sonu Mayıs ayının ortalarına doğru ilk yavrularını çıkarırlar. Haziran ayının sonlarına doğru yavrular palazlanıp uçmaya hazır hale gelir. Temmuz ayı başlarında da ilk göçler başlar ve devam eder. Kışı gölde geçiren göçmen kuşlar Eylül-Ekim aylarında gelirler ilkbahar ile birlikte havaların ısınmaya başlamasıyla kuzeye göç ederler.

        Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sucul ekosisteme sahip olmakla beraber yerli ve göçmen kuşların yuvalanma, kuluçkalama alanıdır. Sucul ekosistem alanı içerisinde mevcut popülâsyonda yaşamını sürdüren 108 çeşit kuş türü olmasına rağmen yılı içerisinde aylar itibariyle tür sayısında değişimler söz konusudur. Bu kuşlardan bazıları, Saksağan, Kara Leylek, Ak leylek, Angıt, Alacabalıkçıl, Gri balıkçıl, Ak kuyruksallayan, Büyük beyaz balıkçıl, Sutavuğu, Sakarmeke, Elmabaş, Kamışçın, Batağan, Saz bülbülü, Karatavuk, Ördek türleri, Kaz türleri, Çulluk, Serçe, Sığırcık, Kızıl gerdan, Söğüt serçesi, Kara kızılkuyruk, Kızkuşu, Çıkrıkçın, Çıvgın, Çayır incirkuşu gibi türlerdir.

        Turhal ve Pazar İlçe sınırları dâhilinde bulunan Kaz Gölü Sulak alanlar statüsüyle anılmakta olup, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasıolmasıyla büyük önem taşımaktadır. Göl çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından göl ve çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme söz konusu değildir. Kaz Gölü Kuş Cenneti Projesi kapsamında 1 Adet ziyaretçi evi ve 2 Adet Kuş Gözetleme kulesi mevcuttur.

ERBAA DÜDEN GÖLÜ

            Erbaa-Gökal yolu güzergâhında Kızılotluk mevkiinde olan Düden gölü bir mesire alanı olup, çevresi Çam, Kayın ve Meşe ormanları ile kaplıdır.

REŞADİYE ZİNAV GÖLÜ

         Yol Üstü Kasabasına 3 km mesafedeki tatlı sulu bir göldür. Yaklaşık Eni 150 metre boyu 1000 metre derinliği 15 metre olup,  1,5 km2 lik alana ve ortalama 10-15 m derinliğe sahiptir. Gölü, dağlardan gelen bir dere beslemektedir. Yaklaşık olarak, 1,5 km2’lik alana sahiptir. Ortalama derinlik 10-15 m. arasında değişmektedir. Halk dilinde Kızılkanat (Aynalı Sazan) denilen çok lezzetli balıkları vardır.

        Etrafındaki koruma altındaki orman sahası ile birlikte Orman Bakanlığı’nca Doğal Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilen ve  25- 30 kg ağırlığında aynalı sazanların yetiştiği göl, çok sayıda kuş türünün yaşama ve göçmen kuşların konaklama alanıdır.

          Sportif olta balıkçılığının da yapılabileceği Gölün, yakın çevresinde organik tarım da yapılmaktadır. Bölge insanını göl kıyısına çeken en önemli nedenlerden birisi de muhteşem gün batımı manzarasıdır.

        Özgün yapısı ve doğal hali bozulmamış yaylaları ile birlikte yayla turizminin yanı sıra her türlü doğa sporlarının yapılabileceği çok çeşitli turizm potansiyeline sahip bölge, Reşadiye Kaplıcaları ile entegre olarak değerlendirilmiş ve “TOKAT-REŞADİYE–ZİNAV TERMAL TURİZM MERKEZİ”olarakkabul edilmiştir. Halen Milli Parklara ait olan ziyaretçi evi ve çevresindeki mesire alanlarında günübirlik gelenlerin ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Yaylalar

         Tokat Yeşilırmak havzası üzerine kurulu bir şehir olmanın avantajlarından yararlanmaktadır. Bereketli toprakları ve geniş ormanlık alanlarıyla hem tarıma uygun elverişli arazilere hem de geniş ovalara, düzlüklere sahiptir. Tokat İli sınırları içindeki yaylalar tablo 19.1’de gösterilmiştir.

Topçam Yaylası

Dumanlı Yaylası

Selemen Yaylası

Çamiçi Yaylası

Batmantaş Yaylası

Çevreli (Muhat) Yaylası

Akbelen (Bizeri) Yaylası

Bozcalı Yaylası

Kızılcaören Yaylası

Çatak Yaylası

Alan Yaylası

Başçiftlik Yaylası

Gürlevik Yaylası

Ceğet Yaylası

Yayla Turizmi

        Topçam, Batmantaş, Akbelen (Bizeri),  Dumanlı, Çamiçi, Selemen, Bozcalı, Kızılcaören, Çevreli, Boğalı gibi Tokat ili sınırları içerisinde bulunan pek çok sayıdaki yaylalara bir zamanlar hayvancılık için gidilirken artık Tokat merkezinde yaşayanlar ve gezginler için dinlence alanı haline de dönüşmüştür.

Topçam yaylası il merkezine 15 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1600 m. yüksekliktedir.  Burada geleneksel yayla evlerini tanıma olanağı mevcuttur.

Batmantaş yaylası hem günübirlik hem de konaklama imkanı sağlayan çam ormanı içindedir, il merkezine 28 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1850 m. yüksekliktedir. Buraya günübirlik gidilebilirse de kamp yapma olanağı vardır.

Akbelen (Bizeri) yaylası  il merkezine 29 km uzaklıkta , deniz seviyesinden 1740 m. yüksekliktedir. Çam ve kayın ağaçlarının yanı sıra çimli yamaçlarda çim kayağı yapabilme olanağı mevcuttur.

Selemen Yaylası tarihi görev de yüklenmiş bir yayladır. 1514 yılında Çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim ordusu ile bu yaylada konaklamıştır. O günden günümüze kadar ilkbahardan itibaren ilk kar düşene kadar her Cuma günü yayla pazarı kurulmakta ve kısmen de olsa mübadele usulü alışveriş geleneği halen görülebilmektedir. 

Dumanlı Yaylası İl merkezine 70 km uzaklıkta ve 2870 m yükseklikteki bu yaylanın bir bölümü Sivas sınırları içerisindedir. Üzerinde tabii barınakları ve özellikle Suluova denilen bölgedeki dinlenme alanları ile birlikte kamp yapmak isteyenlerin ilgisini çekmektedir.

Alan Yaylası – Akdağ zirvesi (2000 m) yürüyüş ve tırmanışmeraklıları için ,

Dağ Doğa Yürüyüşü, Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turları , Sportif Olta Balıkçılığı , Su Sporları ,Kamp Karavan Turizmi, Av Turizmi

Topçam, Gürlevik ve Ceğet yaylaları, dağ doğa yürüyüşü için,

 Almus Baraj gölü çevresi ve Almus yaylaları, Zınav Gölü çevresi ve yaylaları atlı doğa yürüyüşü, bisiklet turları, sportif olta balıkçılığı için, uygun alanlardır.