TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz/Vizyonumuz

Misyonumuz:
Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda; ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmak, İlimiz turizmini tanıtmak suretiyle, İlimiz’i turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.

Vizyonumuz:
 Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, İlimiz'i turizm alanında  lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.