TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

YERLİ FİLM YAPIMCILARI ONLİNE BAŞVURU KLAVUZU (ÇEKİM İZNİ)

YERLİ FİLM YAPIMCILARI ONLİNE BAŞVURU KLAVUZU

         15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "FilmÇekimİzinleriveOrtakYapımlarHakkındaYönetmelik’in11incimaddesindeyeralan"…Türkiye'de ticari amaçlı film çelmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar..." hükmü gereği yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinden çekimyapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekleyükümlüdür.

            Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Yerli film yapımcıları bildirimlerini http://cekimizni.ktb.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.


İŞLEM SIRASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

ÇEKİM.pdf

ÖNEMLİ NOT!

       Yerli film yapımcıları, çekim bildirimlerinin onaylanması/kabul edilmesinden sonra çekim bildirim formunu sistem üzerinden indirilebilecektir. “Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”