TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Masal Yazma Yarışması

YARIŞMANIN ADI:

Ø  “Bir Masal Diyarı Tokat”

YARIŞMANIN AMACI

Ø  Okul öncesi yaş gruplarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmek, 6000 yıllık tarihiyle ve ilmek ilmek dokunmuş kültürel dokusuyla Tokat’ın çocuklar tarafından tanınmasına ve tanıtımına katkı sağlamak.

YARIŞMANIN KONUSU

Ø  Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler ile ( doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü…) çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuların dikkate alınması uygun olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Ø  Yarışmanın İlanı                     : 28 Eylül 2018

Ø  Başvuru Süresi                       : 4 Ekim 2018- 7 Aralık 2018

Ø  Eser Değerlendirmesi             : 8 Aralık- 27 Aralık

Ø  Sonuçların İlan Edilmesi        : 28 Aralık 2018

Ø  Ödül Töreni                           : 11 Ocak 2019

Ø 

KATILIM KOŞULLARI

Ø  Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları hariç, TC vatandaşı herkes yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.

Ø  Eser sahibi birden fazla masalla ya da birden fazla kişi tarafından hazırlanan bir masalla da yarışmaya katılabilir.

Ø  Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar eser sahibinin sorumluluğundadır.

Ø  Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, özgün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya katılım elden teslim, posta ya da e-posta (iktm60@kulturturizm.gov.tr) yoluyla olacaktır. Masal metninin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak sadece rumuz belirtilecektir.

Ø  Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.

Ø  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak, yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.

YAZIM KOŞULLARI

Ø  Masallar Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Ø  Sayfa sınırı yoktur.

Ø  Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

Ø  Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Valilik Binası Kat:1

Ø  Telefon: 0356 214 85 67

Ø  E-posta: iktm60@kulturturizm.gov.tr

DEĞERLENDİRME KURULU

Ø  Değerlendirme Kurulu: GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalından ve Türk Dili Edebiyatı Bölümünden birer akademisyen, Milli Eğitim Müdürlüğü  Türk Dili ve Edebiyatı branşından iki öğretmen, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir personelden oluşur.

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Ø  Yarışma sonuçları Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün web sayfası (www.tokatkulturturizm.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ

Ø  Birincilik Ödülü                     : Tam Altın

Ø  İkincilik Ödülü                      : Yarım Altın

Ø  Üçüncülük Ödülü                  : Çeyrek Altın

Ø  Mansiyon Ödülü (3 Adet)     : Gram Altın


Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız...
Afiş İçin Lütfen Tıklayınız...
Şartname İçin Lütfen Tıklayınız...
                                                                             Adem ÇAKIR

                                                                 İl Kültür ve Turizm Müdürü