TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SULUSARAY

Etrafı dağlarla çevrili bir ova üzerinde, Çekerek ırmağı kıyısında yer alan Sulusaray (Sebastapolis) Tokat il merkezine 67 km. uzaklıkta rakımı 1030 olup, nüfusu 3409'dur. 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.

 

SULUSARAY SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ

İlçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Bazı kaynaklarda M.Ö. 1. yy.'da kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru Traianus zamanında ( M.S. 98-117) Pontus Galaticus'la, Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokia eyaletine dahil edilmiştir. Sebastapolis kelime olarak Latincedir. (Sebasto;  büyük, ulu, azametli, polis;şehir) "Büyük azametli şehir" denmektedir. 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica'da yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu iki şehrin aralarında yakın ilişkiler bulunan çağdaş iki yerleşim alanı olduklarını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Sulusaray'ın yaklaşık 3 km. güneyindeki Ilıca Köyü yakınlarındaki Asklepion olması muhtemel, tabanı mozaiklerle kaplı bir yapı açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi'nde önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sebastapolis antik kentinin çok küçük bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir.

 

SULUSARAY KAPLICASI

Sulusaray'da bulunan "Çermik önü-Ilıca Kaplıcası" olarak da anılan kaynak, tarihi Sebastapolis Antik Kenti yakınlarında bulunmaktadır. Antik kent kalıntıları içinden çıkan kaplıca kaynağı deniz seviyesinden 750 m. yüksekliktedir. Soğuk ve ılık tuzlu su kaynakları arasında gösterilen suyu sodyum klorür, sülfat ve bikarbonatlı sudan oluşmaktadır. Sıcaklığı 32-44,3 derece olan kaplıca bir fay hattından kaynaklanmakta ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de etkin olmuştur.

 

İLETİŞİM

Kaymakamlık       0 356 651 62 52

Terminal                 0 356 651 67 43

Kaplıcalar              0 356 651 69 00 

 

  • Sebastapolis Roma Hamamı.jpg..
  • Sebastapolis.jpg..
  • Sebastapolis-Sulusaray.jpg..
  • Sebastapolis-Sulusaray mozaik yapı.jpg..
  • Sebastapolis-Sulusaray Köprü.jpg..
  • Sulusaray genel.jpg..
  • Sebastopolis Mozaikleri, Roma Dönemi.jpg..
  • Masa Ayağı Sulusaray.jpg..